Hem » Vision Skruv: Lägesrapport till allmänheten

Vision Skruv: Lägesrapport till allmänheten

by Björn Magnusson

Vi har nu börjat sammanställa svaren i vår enkät till allmänheten. Överlag har vi fått väldigt positiv respons på idéerna kring Vision Skruv. Här redovisas en sammanvägd bedömning övergripande:

  • Av de knappt 150 personer som har gjort enkäten är 56% kvinnor och 44% män.
  • 2/3 bor inom Skruvs postnummerormåde, och 90% bor i Lessebo kommun.
  • Hälften av respondenterna är idag aktiva idrottsutövare. 75% är medlemmar i Skruvs IF, och ytterligare 11% i en annan idrottsförening.
  • Så gott som alla är måna om ortens grundskola och äldreomsorg. Man vill se ökad inflyttning och nyetableringar av företag.
  • Aktiviteter som önskas i Skruv utöver nuvarande utbud är främst skytte, spinning och yoga.
  • Några tjänster som efterfrågas är massage, fotvård, rehab och kiropraktor/naprapat.
  • Det överlägset största önskemålet är annars – inte oväntat – att åter få till ett tågstopp i Skruv.
  • Glädjande är viljan till eget engagemang. 20% är villiga att engagera sig i föreningen (svar: ”Ja, absolut”) för att vara med och påverka vår framtid, och ytterligare hela 50% kan överväga det (svar: Ja, kanske”).

Vad händer nu?

  • De närmaste veckorna kommer vi att bearbeta företagen i socknen och närliggande offentliga verksamheter för att få in deras synpunkter.
  • I mitten av mars kommer vi att kalla till ett nytt möte för allmänheten för information, inspiration och dialog. Hoppas att du kan komma då!  

OBS! För dig som ännu inte har svarat på enkäten finns fortfarande chansen.

Läs mer om Vision Skruv här.

Du kanske även skulle gilla