Hem » Nya möjligheter för tågstopp i Skruv?

Nya möjligheter för tågstopp i Skruv?

by Björn Magnusson

Som ni vet har vi Skruvbor efterlyst ett förnyat tågstopp ända sedan tågen slutade stanna här 1984, det blev också väldigt tydligt i de svar som kom in genom Skruvs IF:s enkät kring Vision Skruv nyligen. Lessebo kommun har drivit ärendet i olika omgångar och kommunchefen Christina Nyquist har det senaste året ansvarat för en utredning av förutsättningarna för ett tågstopp i Skruv utifrån planförutsättningar och samhällsekonomi ur ett landsbygdsperspektiv.

Följande förslag till beslut har lagts fram:

  • Lessebo kommun ska verka för en avsiktsförklaring mellan Region Kronoberg och kommunen gällande tågstopp i Skruv, vilket kan medföra att Trafikverket gör en åtgärdsvalstudie gällande tågstopp i Skruv.
  • Lessebo kommun håller på att arbeta fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram där samplanering kring bostadsbyggande och kollektivtrafiken ska hänga ihop.
  • Lessebo kommun och Region Kronoberg ska verka för att få medel från Tillväxtverket gällande ”Pilot för service till landsbygden”, där Skruv är piloten.

Hela utredningen finns som pdf för mer läsning.

Du kanske även skulle gilla

Adblocker detekterad

Hej! Den här hemsidan drivs helt ideellt. Genom att avaktivera din Adblocker hjälper du oss att hålla den vid liv. Tack!