Hem » Ljuders Byanät

Ljuders Byanät

by Björn Magnusson

Om Ljuders Byanät

Ljuders Byanät är en ekonomisk förening som ordnar fiberanslutning och internetkraft till medlemmarnas fastigheter på landsbygden i Ljuders socken. Vi samarbetar med Wexnet vad gäller anslutningspunkter i deras stamnät och är återförsäljare av deras internetkraft. Om du bor i Skruvs tätort vänder du dig i stället direkt till Wexnet.

Bakgrund

Föreningen bildades 2009 och har nu växt från 75 till drygt 125 medlemmar. Alla jobbar ideellt och allt överskott går tillbaka till medlemmarna, exempelvis genom fria månadsavgifter. Det initiala nätet finansierades av pionjärerna, Lessebo kommun och genom statliga bidrag. Vårt nät har förtätats sakta men säkert, med undantag för Sävsjö och Skruvby, där vi härom året anslöt 25 fastigheter på en gång.

Så fungerar det

Vill försöka få med fler som vill ha tillgång till snabbare och säkrare internet, MÅNGA TV-kanaler och skapa sig förutsättningar för de nya möjligheter som kommer. Vi har konstaterat att det finns 150+ fastigheter inom vårt område som kan anslutas till standardpriset 25 000 kr! Alla betalar samma anslutningsavgift oberoende på avstånd men för de som har extra långt till anslutning krävs medfinansiering.

Priser 

  • 300 kr om året i medlemsavgift 
  • 25 000 kr betalas när anslutningen är på plats (jämför gärna med andra lycksökande företag) 
  • 150 kr per månad de månader du använder internet (vi köper av Wexnet och fakturerar vidare)
  • 500–1000 kr per år av skattetekniska, skäl men som stannar i vår kassa

Avgift för de tjänster (till exempel TV, telefon, internet) du abonnerar på i Wexnets breda utbud betalas direkt till vald respektive leverantör.

Kontakt

Inge Andersson, Nickalycke tel: 070-567 94 64

Ola Elofsson, Hästebäck

Eva Alkrot, Tjugosjö