Hem » Ljuders hembygdsförening

Ljuders hembygdsförening

by Björn Magnusson

Om oss

Ljuders Hembygdsförening är verksam i Ljuder, ”Sveriges mest kända socken” tack vare Vilhelm Mobergs böcker om utvandrarna. Socknen som tillhör Lessebo kommun ligger i skogsbygd och gränsar mot Kalmar län. Socknen har ca 1 000 invånare och den enda tätorten är Skruvs samhälle med omkring 500 invånare.

Vår förening startade 1928 och bland initiativtagarna bör nämnas lantbrukare Carl Theodor Pettersson, Tjugosjö, och läraren och kantorn D. H. Rydholm. Föreningen fick disponera socknens gamla spannmålsmagasin i nuvarande hembygdsparken vid kyrkan. Där inrättade man ett museum med föremål som skänktes av sockenbor. Museet som nu ägs av föreningen är öppet sommartid. Föreningen äger även tre andra gamla byggnader i parken: f.d. arrendatorsbostaden till prästgården, ”Ålastugan” samt en kopparslagareverkstad. Byggnaderna underhålls och visas för allmänheten. Föreningen har även hand om skötseln av de två gamla kyrkstallarna, norr respektive söder om kyrkan. Den gula sockenstugan mitt emot kyrkan var ursprungligen en skolbyggnad. Den används nu som församlingshem och där har hembygdsföreningen ett ”Amerikarum” med diverse dokumentation om utvandringen till Nordamerika. Ljuder räknas till de socknar som hade högst andel utvandrare till USA. Vilhelm Moberg, som var född i grannsocknen Algutsboda 1898, valde Ljuder som hemsocken för huvudpersonerna Karl-Oskar och Kristina, i sin utvandrarserie. I sockenstugan brukar vi ha sommarcafé under semestertid.

Hembygdsföreningen äger vidare den gamla sliperibyggnaden vid glasbruket i Skruv. Där har föreningen inrättat ett glasmuseum med glas från Skruvs glasbruk. Samlingarna, som är mycket omfattande, övertogs av föreningen i samband med att bruket skulle läggas ner 1979–80. Glasmuseet är öppet sommartid. 

Hembygdsföreningen svarar sedan länge för midsommarfirandet vid Grimsnäs Herrgård i samarbete med herrgården. Föreningens största, enskilda aktivitet är numera den s.k. Minnesotadagen, som firas i Ljuder sedan några år. Då uppmärksammas utvandringen och den starka kopplingen mellan Sverige och svenskbygderna i USA.

Mer information och länkar för Ljuders Hembygdsförening hittar du här: