Hem » Skruvs IF » Skruvs IF – Gympa & Styrka » Skruvs IF Styrka – Gymmet

Skruvs IF Styrka – Gymmet

by Björn Magnusson

Allmänt

Till Skruvs IFs gym är du välkommen när du löst träningsavgift och är medlem i Skruvs IF. Möjlighet finns också att betala avgift för gästträning. Information om avgifter hittar du här.

Barn mellan 12-15 år får träna i målsmans sällskap. Fr o m det år du fyller 15 år får du träna på egen hand. Det är obligatoriskt med grundkurs för personer mellan 15 och 17 år.

Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att ta med barn under 12 år när du tränar.

För statistikens skull mm är det obligatoriskt att skriva upp sig på närvarolistan.

Doping och droger

Det är förbjudet att använda eller sälja otillåtna preparat.

Trivselregler

Vi förutsätter att du håller ordning efter dig och plockar uppvikter, torkar av bänkar mm.

Talk, magnesium och andra klisterpreparat är inte tillåtet att använda.

Använder du sportdryck och spiller på golv, bänkar och utrustning, var vänlig och torka upp efter dig.

Vi visar hänsyn mot varandra och är rädda om utrustningen.

Inga uteskor tillåts i hallen. Byt om till inneskor.

Hälsotillstånd

Du ansvarar själv för att ditt hälsotillstånd är sådant att du utan risk kan träna i gymmet.

Du ansvarar för din egen träning och tränar på egen risk.

Ansvar för ägodelar

Idrottsföreningen ansvarar inte för förlust på grund av stöld, inbrott eller skada på medlems egendom.

För allas trivsel hoppas vi att du respekterar och följer reglerna!