Hem » Skruvs IF » Om Skruvs IF

Om Skruvs IF

by Amanda Edberg Wilhelmsson

Det hela tog sin början den 20 maj 1921 när ett gäng grabbar bestämde sig för att bilda en klubb inom vilken man skulle utöva träning med boll. Man bildade den första styrelsen som fick följande utseende, ordförande Harry Lorentz, sekreterare Emil Ljunggren och kassör Arvid Israelsson samt ledamöterna bröderna Hildning och Ragnar Palm.

Det första uppdraget styrelsen fick var att skaffa fram nödvändig materiel och mark. Harry Lorentz meddelade att han av ägaren till Momålaslätten fått löfte att såväl träna som spela där. Platsen ansågs som lämplig då den var ganska jämn och 50 meter lång samt 30 meter bred, men mycket arbete kvarstod bland annat – två mål. Frågan om vad klubben skulle heta kom upp, flera förslag kom fram men till slut enades man om Skruvs Bollklubb och därmed var grunden lagd för Skruvs Idrott.

Under de första 10 åren fick Skruvs IF stora genombrott. Man deltog i Smålandsserien div II. En grupp för gymnastik bildades och ledare där blev Harry Dalman. 1930 bildades cykelsektionen och blev därmed föreningens andra sektion. 1932 bildades den tredje sektionen, nämligen allmän idrott och under detta året byter även föreningen namn till Skruvs Idrottsförening. Under 1900-talet bildades nya sektioner, gångsektionen, brottning och orientering, simsektionen, gymnastiksektionen, bandy- och skidsektionen, tennissektionen, bordtennis- och badmintonsektionen samt innebandysektionen med mera.

Idag är vi en flersektions förening med friidrott, fotboll, tennis och padel samt gymnastik och styrka. Vi har ett medlemsantal på cirka 500medlemmar och ett stort aktivt engagemang i alla våra sektioner!

Mer om Skruvs Idrottsförenings historia finns att läsa i Skruvs IF:s jubileumsbok – Skruvs IF 100år.